Ghi chú: Để tra cứu hạn bảo hành của thiết bị bạn điền vào mã số Serial Number hoặc Số điện thoại.